Наукова робота

2022

Команда ГО “Моя родина” та ГО “Здорове суспільство” представили на міжнародному когресі Autism Europe наукове дослідження альтернативної і додаткової комунікації з використанням піктограм “ДивоГра”, яке було підтримане House of Europe. Метою дослідження було дослідити прогрес комунікативних навичок у дітей дошкільного віку після старту використання карток “ДивоГра” з символьними зображенями в комунікації.

Результати :

а) науковцем, логопедом Маргаритою Чайкою розроблена діагностична методика для визначення базових комунікативних умінь дітей дошкільного віку відповідно до потреб,

б) виявлено покращення навичок комунікації та збільшення вокалізацій у дітей, які користувались картками із зображеннями для комунікації порівнянь з дітьми, які не використовували цей матеріал.

Війна 2022 не дозволила всім учасникам завершити дослідження, але наступнии кроками може бути вивчення розвитку мовлення з використанням засобів альтернативної і додаткової комунікації у довготривалій перспективі.

2020

Науковці Ганна Усатенко та Маргарита Чайка презентували на геронтологічній онлайн-конференції Marie Curie-Skłodowska University, (Польща) досвід створення символьних зображень для комунікації дорослих користувачів з афазіями.

Співпраця

Дослідження альтернативної і додаткової комунікації є пріоритетом громадських організацій, які створили спільноту. Маєте запитання або хотіли б співпрацювати з нами?

Напишіть на partnership@aac.org.ua