Словничок “ДивоГра”

Наша нова рубрика #словничокДивоГра

Ми збиратимемо найбільш уживані терміни у сфері інклюзії та спеціальної освіти і пояснюватимемо їх.

Завантажити БЕЗКОШТОВНУ брошуру про альтернативну і додаткову комунікацію (АДК) можна на сторінці після швидкої реєстрації.

Дислексія

Дислексія – це порушення сприйняття писемного мовлення, яке характеризується труднощами в засвоєнні навичок читання і письма.
Дислексія може супроводжуватись дисграфією (порушенням письма) та дискалькулією  (порушення в засвоєнні та  виконанні математичних понять та операцій).
Дислексія – це стан, який при невчасному виявленні та корекції нанесе негативний слід на всю подальшу навчальну діяльність дитини.

Дітям з дислексією характерні такі помилки:
–         заміна та змішування схожих букв (за звучанням, візуально чи за писанням);
–         пропуски, перестановки, додавання звуків і букв;
–         невміння злити звуки у склади;
–         недостатнє розуміння прочитаного тексту тощо. 

Дитині з дислексією важко розрізняти схожі по написанню букви, наприклад Р і Ь, також у неї спостерігається перевернуте сприйняття знакового зображення букв і цифр, тому виникають складнощі. Здавалося б, це проблема учнів шкіл, проте причиною дислексії часто є  порушення усного мовлення, яке вчасно не виявили та не виправили в дошкільному віці. Зазвичай під час читання дитина припускається тих самих помилок, що й в усному мовленні. Але іноді трапляється й так, що схожі помилки виникають і в дітей, у яких усне мовлення є цілком правильним. 
Ці помилки можуть бути пов’язані  з певними недоліками у слуховій, зоровій чи руховій сферах дитини: це й недостатня сформованість звукового аналізу, і порушення слухового та зорового впізнавання звуків чи букв, і недостатність рухового контролю, вади пам’яті, дефіцит уваги, порушення мислення.

Згідно з дослідженнями вчених, виявлено, що дислексія може передаватись спадково. Дислексія – не вирок при своєчасній корекції.
Наприклад, улюбленець мільйонів фанатів “Піратів Карибського моря” і “Володаря кілець” актор Орландо Блум також має таку особливість розвитку. Але це не завадило йому отримати освіту і досягти успіху. Корекція дислексії має здійснюватися кваліфікованим логопедом. Методи корекції залежать від її причин. Наприклад, причиною проблеми з читанням може бути поганий зір дитини, порушений слух, дефіцит уваги тощо. У таких випадках передусім потрібно усунути чинники, які спричинили дислексію.
Дислексія має нейробіологічне походження, тому її неможливо вилікувати чи перерости.
Але можна за допомогою правильних підходів у навчанні скоригувати її прояви так, що вона матиме мінімальний вплив на подальше життя дитини.

Є спеціальні шрифти, які полегшують сприйняття і читання тексту.
Наприклад, Antidyslixia. Він має особливу типографіку, яка значно полегшує розпізнавання і розкодування буквених символів, особливо для  дітей з оптичною дислексією: крупний шрифт, збільшений міжбуквений інтервал, букви мають форму трапеції і потовщену основу, що дає відчуття стійкості букви, символи, які візуально подібні, у цьому шрифті мають різний вигляд. Таким шрифтом написана книга «Арчі».
А також зошит-тренажер для дітей з дислексією.

Тяжкі порушення мовлення (ТПМ)

Багато дітей з особливими освітніми потребами мають порушення мовленнєвого розвитку різних форм та ступенів. Як визначити, що це саме тяжкі мовленнєві порушення (ТПМ) та що це таке?

Є кілька ознак, які характеризують ТПМ:

 1. Загальний недорозвиток мовлення тяжкого ступеня.
 2. Різко виражена обмеженість засобів мовленнєвого спілкування.
 3. Збережена слухова функція.
 4. Первинно збережена інтелектуальна функція.

Діти з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) часто потребують медичного та реабілітаційного втручання. Обов’язково потрібно дотримуватись комплексного підходу для визначення причини появи труднощів у процесі опанування мовлення. 

Тяжкі порушення мовлення (ТПМ) є такі:

 • Афазія.
 • Дизартрія.
 • Ринолалія.
 • Заїкання.

Соціальна інклюзія

Соціальна інклюзія – це принцип забезпечення рівних прав і можливостей для всіх людей.

Це процес, який забезпечує тих, у кого є ризик соціального відторгнення, можливостями та ресурсами, необхідними для того, щоб:

 • повною мірою брати участь в економічному, соціальному та культурному житті;
 • досягти рівня життя, що відповідає нормальним суспільним стандартам.

Ключовою ідеєю соціальної інклюзії є розуміння і визнання, що люди різняться між собою за своїм соціальним, економічним і культурним походженням, особливостями індивідуального розвитку і це – нормально!
І, незалежно від відмінностей, кожен має рівні права.

Альтернативна і додаткова комунікація (АДК)

АДК – це система різних засобів комунікації, які допомагають або заміщують вербальне (усне) спілкування у разі його неможливості.

Засобами АДК можуть бути спеціально розроблені та дібрані символи, жести, ілюстрації, піктограми, рухи тощо, які мають певну структуру та методологію, що відповідає потребам людини з порушеннями комунікативного та мовленнєвого розвитку.

Піктограми, які ми використовуємо у наших виданнях (видання тут https://bit.ly/2F5htFX ), – це саме засоби АДК.

За допомогою піктограм дитина, яка не розуміє з тих чи інших причин друкований текст чи усне мовлення, може зрозуміти сюжет історії.

Більше про альтернативну і додаткову комунікацію та принципи використання засобів АДК дивіться на нашому ютуб-каналі за посиланням https://bit.ly/3iAA5LE

Інклюзія

Поняття “інклюзія” близьке з поняттям “інтеграція”.

Інклюзія – це процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі. І насамперед тих, які мають фізичні чи ментальні порушення.

Інклюзія передбачає усунення бар’єрів та розробку і застосування конкретних рішень, які дозволять кожній людині, незалежно від її особливих освітніх потреб, рівноправно брати участь в освітньому і суспільному житті.

Термін “інклюзія” закріплений у Конвенції ООН про права людей з інвалідністю.
Але важливо розуміти, що інклюзії можуть потребувати не лише люди з інвалідністю, а й будь-яка людина в певних життєвих ситуаціях!

Термін “інклюзія” часто вживається в різних виразах:

 • Інклюзивна освіта передбачає навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах звичайного загальноосвітнього закладу, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу. А також соціалізації та інтеграції дітей у суспільство.
 • Інклюзивне середовище (синонімом є слово “доступне”) – таке, що доступне для всіх, у тому числі і для осіб з особливими освітніми потребами.
 • Інклюзивна література.
  Книжки, картки та посібники видавництва “ДивоГра” є саме інклюзивною літературою. Адже призначені для навчання дітей з особливими освітніми потребами – аутизмом, інтелектуальними порушеннями, синдромом Дауна, дислексією тощо, які спричиняють затримку мовлення та комунікації.

Дитина з особливими освітніми потребами (ООП)

Ми часто використовуємо цей термін у нашій комунікації.
Він дуже важливий і постійно вживається в рамках інклюзивної та спеціальної освіти.

У розумінні багатьох людей інклюзія пов’язана лише з особами, які мають інвалідність – фізичні або інтелектуальні порушення.
Однак діти, які потребують інклюзивної освіти, можуть не мати інвалідності, але вони мають особливі освітні потреби.

Це означає, що для навчання такій дитині потрібно:

 • адаптований освітній простір;
 • адаптована/ модифікована навчальна програма;
 • адаптовані підручники та наочність.

Згідно із Законом України “Про освіту”
“Дитина з ООП” – це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Щоб більше ознайомитись із темою, радимо прочитати статті:

1. Якщо у дитини особливі освітні потреби (ООП) http://www.dyvogra.com/uk/special-educational-needs/

2. Як розвивається дитина з ООП
http://www.dyvogra.com/uk/parents-of-a-child-with-sen/

Освітня інклюзія

Кожна людина має право на одержання якісної освіти.

Освітня інклюзія – це системний процес, спрямований на задоволення права кожної дитини з особливими освітніми потребами (ООП) на якісну, доступну освіту за місцем проживання та задоволення її особливих освітніх потреб під час навчального процесу та у всіх сферах повсякденного життя.

Інклюзивне навчання базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, забезпечення однакового ставлення та ефективного залучення до освітнього процесу всіх його учасників, але водночас створення спеціальних умов для дітей з особливими потребами.

Переваги інклюзивної освіти

Для дітей з ООП:

 • спостерігається покращення когнітивного, моторного, мовного, соціального та емоційного розвитку дітей завдяки спілкуванню з однолітками;
 • відбувається оволодіння новими вміннями та навичками;
 • навчання проводиться за спеціальною програмою з урахуванням та орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей з ООП.
  Так, у звичайній школі діти з ООП навчаються за індивідуально підібраною програмою, наприклад, дітям з інтелектуальними порушеннями чудово підходять посібники від Перспектива 21-3 з вивчення української мови та математики;
 • у дітей з ООП з’являється можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками й участі у соціальному житті.

Для однокласників дитини з ООП:

 • діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людей, які відрізняються від них;
 • вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з дітьми з ООП.

Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість.

Основна ідея інклюзивної освіти – від соціалізації у школі до соціалізації у суспільстві. Спільне навчання має не лише гарантувати право дитини з порушеннями психофізичного розвитку не бути ізольованою від інших, але й у майбутньому допомогти їй стати повноправним членом суспільства.

Порушення мовленнєвого розвитку

Порушення мовленнєвого розвитку – це збірний термін для позначення відхилень від норми, прийнятої в певному мовному середовищі, які повністю чи частково заважають мовленнєвому спілкуванню й обмежують можливості соціальної адаптації людини.

Мовлення – доволі складна психічна функція.
Його нормальний розвиток можливий лише за умови сформованості мислення, сприйняття, пам’яті, уваги дитини та інших факторів.
Будь-яке відхилення у розвитку названих процесів позначається на стані мовлення дитини.

До речі, соціальні історії від “ДивоГра” розроблені спеціалістами із розвитку мовлення саме для дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.

До кожного слова підібрані картинки-символи (піктограми), за допомогою яких діти розуміють суть історії, вчаться правилам поведінки та розвивають мовлення.

Розлади аутистичного спектра (РАС)

Розлади аутистичного спектра – це порушення психічного розвитку, що характеризується вираженим дефіцитом соціальної взаємодії, здатності до спілкування та пізнання довкілля, втратою інтересу до реальності.

Чому спектр?
Тому що діагноз РАС можуть мати як немовленнєві діти з порушеннями інтелектуального розвитку, так і діти з високим інтелектом, розвиненим мовленням, але труднощами у спілкуванні та соціальній взаємодії (ця частина спектра отримала назву синдром Аспергера, або високофункціональний аутизм).

Для постановки діагнозу “аутизм” не існує затверджених медичних тестів.
Діагноз “аутизм” не може бути поставлений при одноразовому короткому огляді дитини навіть комісією фахівців.

Аутизм діагностується за наявністю або відсутністю певних поведінкових характеристик.
Для цього ретельно вивчається історія розвитку дитини, проводиться аналіз даних анамнезу.
Експерт проводить опитування батьків та інших людей, які беруть активну участь у житті дитини. Рекомендується організація серії спостережень за дитиною в різних ситуаціях.

Зверніть увагу! Діагностика аутизму має проводитися командою фахівців, що включає в себе психолога, невропатолога, психіатра, психотерапевта, педіатра, логопеда-дефектолога, інших експертів, які мають досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Порушення інтелектуального розвитку

Порушення інтелектуального розвитку – це стійке, досить виражене незворотне порушення пізнавальної діяльності, яке виникає з різних причин: патологічна спадковість, хромосомні аберації, припологові патології, органічне ураження центральної нервової системи під час внутрішньоутробного розвитку або на ранніх етапах постнатального розвитку, або в період до трьох років (тобто становлення мовлення).

Порушення інтелектуального розвитку – це не хвороба у звичному розуміння, ним не можна заразитись, це не психічний розлад, як, наприклад, депресія.

Порушення інтелектуального розвитку не лікується. Проте більшість дітей, які мають порушення інтелектуального розвитку можуть навчитися робити багато речей та досягти значних успіхів у навчанні. Це лише потребує більше часу, зусиль і правильно підібраних навчальних матеріалів.

Наприклад таких, як посібники проєкту «Перспектива 21-3». Вони спеціально розроблені для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, з урахуванням усіх їх особливостей. Є програма для вивчення української мови (для 1 – 4 класів). А також математика (для 1 та 2 класів).

Ці посібники схвалені МОН України для дітей з інтелектуальними порушеннями і мають багато позитивних відгуків від батьків та педагогів.

Перейти в магазин

Перейти до вмісту